praca
  1. Naváľeme spolupráci s majiteli vlastního automobilu - dodávky uzpůsobené k dopravě pečiva
    a cukrárenských výrobků.
  2. Zaměstnáme zkuąené pekaře.