referencje
"SUMAREX" Sp. z o.o. nepřetržitě rozvíjí a zdokonaluje obchodní styky s tuzemskými i mezinárodními
partnery. Posiluje spolupráci s outsearchingowymi společnostmi v oblasti poskytování služeb, spravování
a řízení podniku. Chloubou společnosti je podílení se na mnohých akcích pořádaných institucemi
z Jastrzębia.
Spolupracujeme kromě jiného se: sportovním klubem KS Jastrzębski Węgiel S.A (www.ksjastrzebskiwegiel.pl)
Zvláštními školami, které působí u Vojvodské rehabilitační dětské nemocnice, Městskou veřejnou knihovnou,
Městským velitelstvím Státní protipožární ochrany, Společností milovníků Jastrzębského regionu,
Vědecko-technickým sdružením inženýrů a techniků potravinářského průmyslu ve Varšavě.